ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

16 lutego 2021 r.

Muzyczne wybory polskiej młodzieży – wyniki badań NCK

Narodowe Centrum Kultury zbadało muzyczne preferencje młodych Polaków. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 2002 osób w wieku od 12 do 17 lat przez firmę Kantar Polska.

Jedynie 3% młodych Polaków zadeklarowało, że muzyki nie słucha. Ponad dwie trzecie (67%) badanych zadeklarowało, że muzyki dla przyjemności słucha co najmniej raz w tygodniu, a 18% – co najmniej raz w miesiącu.

Ponad połowa badanych (53%) deklaruje, że co najmniej raz w miesiącu ogląda filmy / programy poświęcone muzyce w telewizji bądź Internecie. Podobny odsetek respondentów co najmniej raz w miesiącu wymienia się ze znajomymi lub rodziną muzyką (50%) oraz czyta o muzyce w prasie albo Internecie (49%). Rzadsze jest kupowanie muzyki (płyt, plików z muzyką lub dostępu do serwisów streamingowych): około jedna trzecia nastolatków (35%) deklaruje, że robi to co najmniej raz w miesiącu.

Odsetek słuchających muzyki rośnie wraz z wiekiem. Już w grupie 15–17 lat 72% deklaruje, że robi to co najmniej raz w tygodniu. Częściej także wydają pieniądze na muzykę. Istotną zmienną jest także wykształcenie rodziców: im wyższe, tym częściej ich dzieci słuchają muzyki dla przyjemności.

W pytaniu otwartym o ulubioną muzykę większość (60%) nastolatków wymieniła tylko jeden gatunek, którego słucha. Mniej więcej co dziesiąty (11%) deklarował, że słucha różnych gatunków muzyki, bez ich doprecyzowywania.

Zapytani o rodzaj muzyki, której słuchają na co dzień, młodzi ludzie najczęściej wymieniają pop (39%), rap (22%) oraz rock (20%). Zdecydowanie rzadziej wskazują disco polo (4%), muzykę poważną lub klasyczną (4%), dance (3%) i metal (3%).


Gatunki muzyki najpopularniejsze wśród młodzieży

(odpowiedzi na pytanie otwarte: Jakiej muzyki słuchasz na co dzień?)

pop – 39 %

rap, hip-hop – 22%

rock – 20 %

disco polo – 4%

muzyka poważna/klasyczna – 4%

dance – 3%

metal – 3%

inne – 20 %

różne gatunki muzyki – 11%

wszystkie gatunki muzyki – 1%

nie wiem / trudno powiedzieć – 2 %

nie słucham muzyki – 3%


Pełny raport z badań dostępny jest tutaj.Źródło: materiały prasowe NCK

Designed by