Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com

Wręczenie nagród Fryderyk 2017 - formularz akredytacyjny (zapytanie)

Uroczysta Gala wręczenia nagród w kategori Muzyki Poważnej Fryderyk 2017 odbędzie sięw dniu 24 kwietnia 2017 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

Uroczysta Gala wręczenia nagród w kategori Muzyki Rozrywkowej i Jazzowej Fryderyk 2017 odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 roku w Teatrze Polskim.

Wnioski akredytacyjne należy wypełnić za pośrednictwem poniższego formularza najpóźniej do 13 kwietnia, do godziny 13.00. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie przyznawania akredytacji dziennikarskich.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Gali, poprzez przesłanie wypełnionego formularza, nie jest jednoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru mediów, które otrzymają zgodę na wstęp, na Galę wręczenia nagród Fryderyk 2017.

Jeden formularz akredytacyjny przypisany jest jednej osobie. Każdą kolejną osobę z danej redakcji prosimy o zgłaszanie w osobnych kwestionariuszach.

DANE REDAKCJI
Nazwa *
Adres *
Telefon *
E-mail *
Osoba do kontaktów *
 
DANE AKREDYTOWANYCH PRZEDSTAWICIELI MEDIÓW
Imię i nazwisko *
Nr legitymacji służbowej *
Funkcja *
 
RODZAJ MEDIÓW
 
AKREDYTACJA NA GALĘ