Newsletter dla członków ZPAV Pobierz Kontakt Słownik Aktualności English Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com

Kto przyznaje?

FRYDERYKI to nagrody przyznawane przez polskie środowisko muzyczne – muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. Kiedy powstawała w 1999 roku, Akademia liczyła ok. 300 członków. Dziś zasiada w niej ponad 1300 osób. Do Akademii zapraszani są bowiem wszyscy wykonawcy nominowani w kolejnych edycjach Nagród FRYDERYK. To właśnie członkowie Akademii w tajnym, dwuetapowym głosowaniu przyznają Nagrody FRYDERYK.

Zobacz REGULAMIN AKADEMII FONOGRAFICZNEJ

Na jakich zasadach?

Akademia Fonograficzna podzielona jest na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Każdy członek Akademii może należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w obrębie tej sekcji głosuje. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa. Głosowanie na wydawnictwa zgłoszone do konkursu przez wytwórnie fonograficzne lub przez samych wykonawców odbywa się drogą elektroniczną – za pomocą specjalnego systemu do głosowania. Zawsze podzielone jest ono na dwie tury: w wyniku pierwszej tury wyłaniane są nominacje, druga tura to już głosowanie na zwycięzców, którzy ogłaszani są co roku na gali wręczenia statuetek FRYDERYK. Wyniki pozostają tajne do momentu ogłoszenia ich na scenie.

W jakich kategoriach?

Kategorie obowiązujące w danej edycji Nagród są ustalane są przed jej rozpoczęciem (tj. zwykle we wrześniu każdego roku) przez Rady Akademii Fonograficznej trzech sekcji (muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej).

W edycji Fryderyk 2014 statuetki zostaną przyznane w następujących kategoriach:

MUZYKA ROZRYWKOWA:

 • Album roku (kategoria, w której nominowani i nagradzani są: wykonawca i producent albumu)
 • Artysta roku (kategoria, w której o nagrodę mogą ubiegać się wokaliści, autorzy, kompozytorzy i zespoły)
 • Debiut roku
 • Utwór roku (kategoria, w której nominacja i nagroda przypada na równych prawach nie tylko wykonawcy, ale także autorowi słów i kompozytorowi utworu)

MUZYKA POWAŻNA:

 • Album roku muzyka chóralna, oratoryjna i operowa
 • Album roku muzyka dawna i barokowa
 • Album roku muzyka kameralna
 • Album roku muzyka symfoniczna i koncertująca
 • Album roku muzyka współczesna
 • Album roku recital solowy
 • Najlepszy album polski za granicą
 • Najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej
 • Artysta roku

MUZYKA JAZZOWA:

 • Album roku (kategoria, w której nominowani i nagradzani są: wykonawca i producent albumu)
 • Artysta roku (kategoria, w której o nagrodę mogą ubiegać się wokaliści, zespoły i kompozytorzy jazzowi)
 • Debiut roku

Kiedy znane są wyniki?

Głosowanie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze jest tajne. Członkowie Akademii oddają swoje głosy w szyfrowanym, elektronicznym systemie do głosowania. Wyniki tego głosowania są oddawane do depozytu notarialnego, gdzie przechowywane są aż do momentu ogłoszenia.

Kto startuje w konkursie?

Zgodnie z regulaminem do konkursu mogą zostać zgłoszone wydawnictwa, które zostały opublikowane między 1 grudnia poprzedniego roku, a 30 listopada roku danej edycji, które spełniają warunki legalności. Zgłoszenia może dokonać sam artysta, jego manager lub jego producent/wytwórnia fonograficzna.

Co to jest ZŁOTY FRYDERYK?

Począwszy od momentu powstania Akademii Fonograficznej w edycji FRYDERYK '99 artystom szczególnie zasłużonym dla polskiej kultury muzycznej przyznawana jest Nagroda ZŁOTY FRYDERYK za całokształt osiągnięć artystycznych. Do tej pory tę szczególną nagrodę otrzymali:

W dziedzinie muzyki rozrywkowej

Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Jacek Kaczmarski, Marek Karewicz, Wojciech Młynarski, Tadeusz Nalepa, Czesław Niemen, Jerzy Połomski, Irena Santor, Józef Skrzek.

W dziedzinie muzyki poważnej

Jan Ekier, Henryk Mikołaj Górecki, Wojciech Kilar, Jerzy Maksymiuk, Ewa Michnik, Krzysztof Penderecki, Władysław Szpilman, Antoni Wit, Krystian Zimerman.

W dziedzinie muzyki jazzowej

Wojciech Karolak, Andrzej Kurylewicz, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, Zbigniew Namysłowski, Włodzimierz Nahorny, Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Jan Ptaszyn Wróblewski.

Kalendarz FRYDERYKÓW

WRZESIEŃ

Przedstawiciele Rad Akademii Fonograficznej każdej sekcji (muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej) spotykają się, by podsumować minioną edycję i ustalić definicje i kategorie nagród obowiązujące w danym roku.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Artyści, ich managerowie lub wytwórnie fonograficzne na specjalnych formularzach pobranych drogą elektroniczną zgłaszają do konkursu wydawnictwa muzyczne, które ukazały się na rynku między 1 grudnia poprzedniego roku, a 30 listopada danego roku.

GRUDZIEŃ

Członkowie Rady Akademii poszczególnych sekcji analizują zgłoszone do konkursu wydawnictwa pod względem zgodności z regulaminem, oceniają trafność zgłoszenia danej pozycji do danej kategorii i ew. proponują zgłaszającym zmiany. W wyniku tych ustaleń powstaje ostateczna lista zgłoszonych wydawnictw, która zostanie przekazana członkom Akademii pod głosowanie. Przedstawiciele Rad poszczególnych sekcji wyłaniają również laureatów nagrody specjalnej za całokształt osiągnięć artystycznych ZŁOTY FRYDERYK.

STYCZEŃ

Członkowie Akademii głosują w obrębie swoich sekcji na zgłoszone do konkursu pozycje (I tura głosowania)

LUTY

Ogłoszone zostają NOMINACJE do Nagrody FRYDERYK we wszystkich kategoriach oraz podana zostaje informacja o laureatach nagrody za całokształt osiągnięć artystycznych ZŁOTY FRYDERYK w danej edycji.

MARZEC

Spośród nominacji członkowie Akademii wybierają zwycięzców nagród FRYDERYK.

KWIECIEŃ

Uroczysta gala ogłoszenia laureatów nagród FRYDEYRYK i wręczenia tradycyjnych statuetek.

MAJ-CZERWIEC

To czas podsumowań, uzupełniania statystyk, przygotowywania dokumentacji dla nominowanych i zwycięzców, wysyłania zaproszeń do udziału w pracach Akademii nominowanym w danej edycji, rejestracji nowych członków Akademii.

LIPIEC-SIERPIEŃ

Rozpoczynają się przygotowania do nowej edycji.


Aktualności

Nie żyje Janusz Muniak

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Muniaka. Jazzowy saksofonista sopranowy i tenorowy, flecista, kompozytor i aranżer w 2015 roku otrzymał nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych.

Rodzinie i najbliższym składamy szczere wyrazy współczucia.

Akademia Fonograficzna


Przeczytaj więcej

Do piątku 22 stycznia trwa internetowa rejestracja zgłoszeń do Fryderyków 2016! FRYDERYKI 2016 - w połowie grudnia rusza rejestracja zgłoszeń do nagród Już wrótce pierwsza tura głosowania na FRYDERYKI 2015 UWAGA! PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁASZANIA PŁYT DO FRYDERYKÓW 2015
Więcej aktualności


Partnerzy