Newsletter dla członków ZPAV Pobierz Kontakt Słownik Aktualności English Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com

Pełny Tekst Regulaminu Przyznawania Wyróżnień

 1. W celu ujednolicenia kryteriów przyznawania Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt za osiągnięte sukcesy w sprzedaży nośników na terenie Polski wprowadza się niniejszy Regulamin.
 2. Producenci będący Członkami ZPAV są obowiązani do stosowania niniejszych kryteriów przy wręczaniu Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt za tytuły ukazujące się pod ich znakiem firmowym (label) - zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
 3. Zarząd ZPAV rozpatruje wnioski o przyznanie Złotych , Platynowych i Diamentowych Płyt na podstawie zgłoszeń złożonych do Biura ZPAV na stosownym druku, który jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Zarząd potwierdza przyznanie Złotej, Platynowej lub Diamentowej Płyty w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wniosku, po skontrolowaniu danych zawartych we wniosku oraz ewentualnie stosownej dokumentacji wnioskodawcy.
 4. Zarząd ZPAV wprowadza kategorię soundtrack. Musi to być oryginalna muzyka filmowa, w zapisie której piosenki stanowić mogą co najwyżej 20% czasu trwania nagrania, oraz nie mogą to być składanki.
 5. W razie wątpliwości do jakiej kategorii zaliczyć dany tytuł, stosowną decyzję podejmuje Zarząd ZPAV. Decyzje Zarządu są ostateczne.
 6. Forma wręczenia Złotej, Platynowej lub Diamentowej Płyty jest dowolna - jednakże we wszelkich informacjach Członkowie ZPAV są zobowiązani zaznaczać, że Złota, Platynowa lub Diamentowa Płyta jest przyznana przez ZPAV.
 7. Na wniosek zainteresowanego Członka ZPAV Złota, Platynowa lub Diamentowa Płyta może być wręczona przez osobę upoważnioną do tego przez Zarząd ZPAV.
 8. ZPAV prowadzi ewidencję przyznanych Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.
 9. Obowiązują zasady przyznawania Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt określone w zał. Nr.1 (Zasady przyznawania złotych, platynowych i diamentowych płyt), oraz zał. Nr.2 (wniosku o przyznanie wyróżnienia) stanowiącymi integralną część niniejszego Regulaminu.
 10. ZŁOTA PŁYTA PLATYNOWA PŁYTA DIAMENTOWA PŁYTA
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Singiel 10.000 egzemplarzy

  Wszystkie wersje liczą się raz na drodze do uzyskania tytułu
  • Musi zawierać nie więcej niż cztery różne fonogramy
  • Kwalifikuje się tylko jeden fonogram
  20.000 egzemplarzy.

  Wszystkie wersje liczą się raz na drodze do uzyskania tytułu
  • Musi zawierać nie więcej niż cztery różne fonogramy
  • Kwalifikuje się tylko jeden fonogram
  100.000 egzemplarzy Wszystkie wersje liczą się raz na drodze do uzyskania tytułu
  • Musi zawierać nie więcej niż cztery różne fonogramy
  • Kwalifikuje się tylko jeden fonogram
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Maxi-singiel 10.000 egzemplarzy
  • Musi zawierać przynajmniej trzy, ale nie więcej niż pięć różnych fonogramów
  • Minimalny średni czas odtwarzania - 30 min.
  20.000 egzemplarzy
  • Musi zawierać przynajmniej trzy, ale nie więcej niż pięć różnych fonogramów
  • Minimalny średni czas odtwarzania - 30 min.
  100.000 egzemplarzy
  • Musi zawierać przynajmniej trzy, ale nie więcej niż pięć różnych fonogramów
  • Minimalny średni czas odtwarzania - 30 min.
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Album

  • Może stanowić połączenie sprzedaży wszystkich wariantów


  • Może stanowić połączenie sprzedaży wszystkich wariantów


  • Może stanowić połączenie sprzedaży wszystkich wariantów
  Rozrywka
  rep. zagraniczny /
  repertuar krajowy
  (albumy wydane do 01.07.2005)
  20.000 egz. /
  35.000 egz.
  40.000 egz. /
  70.000 egz.
  200.000 egz. /
  350.000 egz.
  Rozrywka
  rep. zagraniczny /
  repertuar krajowy oraz składanki
  (albumy wydane po 01.07.2005)
   
  10.000 /
  15.000 egz.
   
  20.000 /
  30.000 egz.
   
  100.000 /
  150.000 egz.
  Klasyka 5.000 egz. 10.000 egz. 50.000 egz.
  Jazz / Blues 5.000 egz. 10.000 egz. 50.000 egz.
  Soundtrack 10.000 egz. 20.000 egz. 100.000 egz.
  Muzyka poważna
  - popularna
  (albumy wydane do 01.07.2005)
  10.000 egz. 20.000 egz. 100.000 egz.
  Muzyka poważna - popularna
  (albumy wydane po 01.07.2005)
  5.000 egz. 10.000 egz. 50.000 egz.
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Zestaw wielopłytowy
  (Box)
  Opakowanie musi zawierać dwa lub więcej nośników Opakowanie musi zawierać dwa lub więcej nośników Opakowanie musi zawierać dwa lub więcej nośników
  Dane liczbowe jak w Albumie
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Singiel video
  (wideogram muzyczny - wideoklip)
  5.000 egzemplarzy
  • Może zawierać co najwyżej dwa wideogramy muzyczne
  • Maksymalny czas odtwarzania - 15 minut
  10.000 egzemplarzy
  • Może zawierać co najwyżej dwa wideogramy muzyczne
  • Maksymalny czas odtwarzania - 15 minut
  50.000 egzemplarzy
  • Może zawierać co najwyżej dwa wideogramy muzyczne
  • Maksymalny czas odtwarzania - 15 minut
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Video muzyczne (DVD, VHS, itd.)

  • Nie liczone są projekcje kinowe przed rozpoczęciem dystrybucji video


  • Nie liczone są projekcje kinowe przed rozpoczęciem dystrybucji video


  • Nie liczone są projekcje kinowe przed rozpoczęciem dystrybucji video
  Rozrywka 5.000 egz. 10.000 egz. 50.000 egz.
  Klasyka 2.500 egz. 5.000 egz. 25.000 egz.
  Jazz 2.500 egz. 5.000 egz. 25.000 egz.
  Wariant Liczba Wymogi Liczba Wymogi Liczba Wymogi
  Zestaw wielopłytowy video
  (Box)
  Opakowanie musi zawierać dwa lub więcej nośników Opakowanie musi zawierać dwa lub więcej nośników Opakowanie musi zawierać dwa lub więcej nośników
  Rozrywka 5.000 egz. 10.000 egz. 50.000 egz.
  Klasyka 2.500 egz. 5.000 egz. 25.000 egz.
  Jazz 2.500 egz. 5.000 egz. 25.000 egz.
 11. Za wielokrotność ilości sprzedaży wymaganej do otrzymania Platynowej Płyty przyznawana jest kolejna Platynowa Płyta (Podwójna Platynowa Płyta, Potrójna Platynowa Płyta, Poczwórna Platynowa Płyta).
 12. Suma 10 płatnych pobrań digital któregokolwiek z tytułów albumu w formie pojedyncze nagranie audio (single track) , muzyka w tle (ringback tone) lub dzwonek telefoniczny wykorzystujący wyłącznie oryginalne nagranie (master ringtones) jest równoznaczna ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio. Ilość 2500 szt. streamingów któregokolwiek z tytułów albumu jest równoznaczna ze sprzedażą 1 albumu CD lub DVD audio.
 13. Nośniki audio (CD, SACD, DVD audio itp.) oraz nośniki video (DVD, VHS itp.) są dodawane. Wyróżnienia przyznawane są wg ilości sprzedanych pakietów. (Zarówno wydawnictwo jedno jak i wielopłytowe liczone jest jako 1 sztuka).
 14. Reedycje i tzw. special edition na życzenie wydawcy mogą być traktowane jako ten sam tytuł.
 15. Nośniki muszą być:
  1. wyprodukowane przez danego Producenta-Członka ZPAV w oparciu o umowę z artystami wykonawcami. lub
  2. wyprodukowane przez danego Producenta-Członka ZPAV w oparciu o umowę licencyjną z oryginalnym producentem, wydawcą lub licencjobiorcą. lub
  3. dystrybuowane przez danego Producenta-Członka ZPAV w oparciu o umowę z producentem oryginalnym lub jego licencjobiorcą.
 16. W zakresie niniejszego regulaminu nie będą brane pod uwagę nośniki które spełniają kryteria produktów premium.
  (premium - produkt wyprodukowany na niekonwencjonalnych warunkach, przygotowany specjalnie dla innej firmy, która normalnie nie zajmuje się sprzedażą /dystrybucją nagrań dźwiękowych lub gdzie produkt jest sprzedawany lub dodawany do innego produktu w związku z jedną, konkretną ofertą / kampanią. )
 17. W ciągu 12 miesięcy od daty przyznania wyróżnienia ZPAV ma prawo skontrolować poprzez biegłego rewidenta prawidłowość danych podanych we wniosku. W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego z wnioskiem nastąpi skreślenie z listy danego tytułu, a także mogą zostać zastosowane sankcje statutowe.
 18. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02.04.2014.