Newsletter dla członków ZPAV Dla mediów Kontakt Aktualności Znajdź nas: Znajdź nas www.facebook.com Twitter
Co to jest ZPAV

Związek Producentów Audio Video
jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów. Posiada zezwolenie Ministra Kultury na zbiorowe zarządzanie prawami pokrewnymi w tym zakresie. ZPAV powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90-tych sięgało 95%. Dziś w Związku zrzeszonych jest niemal 100 osób fizycznych (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz ok. 40 firm fonograficznych...

Więcej

Historia

1991
12 czerwca
Związek Producentów Audio Video otrzymuje status Krajowej Grupy Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI
11 lipca
Zarejestrowanie stowarzyszenia Związek Producentów Audio Video. Członkowie-założyciele to: Dariusz Andrzejewski, Jacek Borawski, Jan Chojnacki, Piotr Dubiel, Adam Galas, Katarzyna Kanclerz, Barbara Klimaszewska...

Więcej

Członkostwo

Jak przystąpić do ZPAV

Kryteria uzyskania członkostwa Związku Producentów Audio Video
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, będąca producentem fonogramów lub wideogramów, rozpowszechniająca lub będąca dystrybutorem fonogramów lub wideogramów, bądź prowadząca działalność ściśle związaną z produkcją fonogramów lub wideogramów. 2. Członkiem ZPAV może być cudzoziemiec, niezależnie od swego miejsca zamieszkania.

Więcej

Władze

Zarząd ZPAV

Andrzej Puczyński - Przewodniczący
Piotr Kabaj - Wiceprzewodniczący
Jacek Jagłowski - Skarbnik
Jan Kubicki - Sekretarz
Tomasz Grewiński - Członek
Beata Reizler - Członek
Maciej Kutak - Członek

Więcej


Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZPAV Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZPAV

W dniu 29 marca 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków ZPAV, na którym, w głosowaniu tajnym, wybrano Komisję Rewizyjną ZPAV.


Przeczytaj więcej

Warner Music Group bliski osiągnięcia porozumienia z Vevo
Więcej aktualności