ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

15 stycznia 2019 r.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 03 stycznia 2019 r.

Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymująca w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent).

W związku z tym, że w dniu 3 stycznia 2019 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w drugiej instancji decyzję, utrzymującą w mocy decyzję wyznaczającą Związek Artystów Wykonawców STOART do wykonywania wspólnego poboru wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji odtwarzanie (tzw. jeden inkasent), chcielibyśmy pogratulować kolegom ze STOART sukcesu w prowadzonym przez cztery lata postępowaniu. Mamy nadzieję, że jego zakończenie będzie też otwarciem nowego rozdziału we współpracy pomiędzy organizacjami zbiorowego zarządzania, z korzyścią zarówno dla reprezentowanych przez te organizacje uprawnionych, jak i klientów OZZ.

ZPAV wraz ze STOART już od pewnego czasu przygotowywał się na ten moment i jesteśmy przekonani, że rozmowy o współpracy w zakresie prowadzenia inkasa, jakie intensywnie prowadzimy, zaowocują wkrótce podjęciem tej współpracy, umożliwiając naszym wspólnym kontrahentom sprawne podpisanie - zamiast dwóch czy trzech dotychczas posiadanych umów w zakresie praw artystów wykonawców i producentów - jednej umowy z jednym inkasentem regulującej całość zobowiązań wobec posiadaczy praw pokrewnych. Jednocześnie jednak zwracamy uwagę, że decyzja Ministra dotyczy jedynie technicznych zagadnień związanych z inkasem, nie zmieniając wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zobowiązania użytkowników muzyki do zapłaty wynagrodzenia z tytułu odtwarzania na rzecz artystów wykonawców i producentów fonogramów.

W związku z tym użytkownicy korzystający w swej działalności z muzyki i posiadający dotąd odrębne umowy, są nadal zobowiązani do regulowania wynikających z nich należności - do czasu podpisania wspólnej dla całości praw pokrewnych umowy z jednym inkasentem.

Ze swojej strony możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by - we współpracy ze STOART - doprowadzić do jak najszybszego objęcia wszystkich użytkowników pojedynczymi umowami z jednym inkasentem.

Na stronach ZPAV i STOART (stoart.org.pl) będą umieszczane kolejne informacje dotyczące procedury podpisywania umowy z jednym inkasentem - prosimy o ich śledzenie!


Designed by