ZPAV - O Nas ZPAV - Opłaty za Muzykę ZPAV - Muzyka a Prawo ZPAV - Bestsellery i Wyróżnienia ZPAV - Nagroda Muzyczna Fryderyk ZPAV - Dla Firm Muzycznych

Związek Producentów Audio-Video :: Aktualności

22 marca 2022 r.

Raport IFPI o światowym rynku muzycznym. Sprzedaż nagrań wzrosła na świecie o 18,5% w roku 2021

Publikacja „Global Music Report – State of The Industry” dostępna jest tutaj.

Głównym motorem napędowym ponad 18-procentowego wzrostu na światowym rynku fonograficznym jest rosnąca popularność płatnych serwisów streamingowych – wynika z raportu „Global Music Report”, opublikowanego dziś przez IFPI, organizację zrzeszającą przemysł muzyczny na świecie. Przychody ze sprzedaży nagrań muzycznych wyniosły w 2021 roku 25,9 miliarda dolarów.

Przychody z abonamentów w serwisach streamingowych wzrosły o 21,9% do poziomu 12,3 miliarda dolarów. Na koniec 2021 roku z płatnych kont korzystały 523 miliony użytkowników. Ogółem przychody z serwisów streamingowych (z kont abonamentowych oraz wspieranych reklamami) odnotowały wzrost o 24,3%, osiągając 16,9 miliarda dolarów, czyli 65% całkowitych światowych przychodów na rynku nagrań muzycznych. Wzrost odnotowała także sprzedaż muzyki w innych formatach: nośników fizycznych (+16,1%) i tantiem z odtwarzania muzyki (+4,0%).

Osiągnięcie tego wzrostu jest możliwe m.in. dzięki wysiłkom podejmowanym przez wytwórnie płytowe na rzecz szeroko pojętego środowiska muzycznego. Działając w oparciu o swoje lokalne zespoły i międzynarodową sieć profesjonalistów, inwestują w lokalnych artystów i gatunki muzyczne. Zarówno na rynkach o wysokim potencjale wzrostu w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce, jak i na bardziej dojrzałym rynku europejskim czy amerykańskim, przemysł fonograficzny wspiera rozwój różnorodności lokalnych muzycznych ekosystemów.

Otwierając konferencję prasową w Londynie, na której ogłoszono publikację raportu, szefowa IFPI Frances Moore wyraziła zaniepokojenie wydarzeniami na Ukrainie i wynikającym z nich kryzysem humanitarnym, mówiąc: IFPI łączy się z całą społecznością muzyczną we wsparciu wysiłków na rzecz zapewnienia pilnej pomocy humanitarnej dla uchodźców oraz w apelu do położenia kresu przemocy.

Komentując „Global Music Report”, Moore kontynuowała: Na całym świecie firmy fonograficzne angażują się na poziomie lokalnym w rozwój rodzimej kultury muzycznej i nowych muzycznych ekosystemów poprzez promowanie lokalnej muzyki i stwarzanie możliwości jej dotarcia do odbiorców na całym świecie. Kolejne rynki dojrzewają i dołączają do różnorodnego, globalnie połączonego muzycznego świata, jednocześnie działając na jego rzecz.

W konsekwencji dzisiejszy rynek muzyczny jest bardziej konkurencyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Odbiorcy nigdy nie mieli dostępu do tak ogromnej oferty muzycznej, z której mogą korzystać na wiele różnorodnych i nowych sposobów. To stwarza także wielkie możliwości dla artystów. Ci, którzy decydują się na współpracę z wytwórnią fonograficzną, mają do dyspozycji sprawne globalne zespoły profesjonalistów, którzy mogą pomóc im w osiągnięciu twórczego i komercyjnego sukcesu oraz budowaniu długofalowej ścieżki kariery.

Wraz z rozwojem technologii i środowiska cyfrowego pojawiają się również nowe kreatywne możliwości dzielenia się treściami muzycznymi. Od metaświata po muzykę w grach, wytwórnie płytowe zainwestowały w ludzi i technologie, aby dostarczać nowe, wysoce interaktywne doświadczenia, oferując kolejne sposoby nawiązywania przez artystów kontaktu ze swoimi fanami.


Dane z innych regionów świata

Przychody z nagrań muzycznych w 2021 roku wzrosły w każdym regionie świata.

• Sprzedaż na rynku azjatyckim wzrosła o 16,1%. Największym rynkiem jest tu Japonia, która odnotowała wzrost o 9,3%. Wyłączając Japonię, region odnotował wzrost przychodów o 24,6%. Azja miała także istotny udział w globalnych przychodach ze sprzedaży nośników fizycznych (49,6%).

• Region Australazji odnotował wzrost o 4,1%. Australia (+3,4%) pozostała w pierwszej dziesiątce rynków na świecie, a Nowa Zelandia odnotowała wzrost przychodów z transmisji strumieniowych, co zaowocowało wzrostem na całym rynku o 8,2%.

• Przychody w Europie, drugim co do wielkości rynku nagraniowym na świecie, wzrosły o 15,4%, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu ze stopą wzrostu z poprzedniego roku, wynoszącą 3,2%. Wszystkie największe rynki regionu odnotowały dwucyfrowy wzrost procentowy: Wielka Brytania (+13,2%), Niemcy (+12,6%) i Francja (+11,8%).

• Ameryka Łacińska odnotowała wzrost o 31,2% – jeden z najwyższych wskaźników wzrostu na świecie. Streaming stanowił 85,9% rynku, co stanowi jeden z najwyższych odsetek wśród wszystkich regionów.

• Bliski Wschód i Afryka Północna – po raz pierwszy wyodrębnione jako osobny region w „Global Music Report” – odnotowały wzrost o 35,0%; to najszybsze tempo wzrostu regionalnego na świecie. Streaming był szczególnie silnym motorem napędowym w regionie, z 95,3% udziału w rynku.

• Afryka Subsaharyjska – również wydzielona po raz pierwszy w raportach IFPI – odnotowała wzrost przychodów o 9,6% w 2021 r., głównie dzięki streamingowi. Wsparcie reklamowe było szczególnie silne w tym regionie – przychody z tego formatu wzrosły o 56,4%.

• Rynek USA i Kanady wzrósł o 22,0% w 2021 r., przewyższając globalną stopę wzrostu. Sam rynek amerykański wzrósł o 22,6%, a przychody z nagrań muzycznych w Kanadzie wzrosły o 12,6%.Pobierz bezpłatny raport „Global Music Report 2022 – State of the Industry” (w języku angielskim) tutaj.

Pełen raport „IFPI Global Music Report 2022” z danymi i analizami do kupienia tutaj.***


O IFPI

IFPI jest organizacją promującą interesy przemysłu fonograficznego na całym świecie. Wraz z siecią swoich grup krajowych posiada ponad 8 tys. członków w ponad 70 krajach świata. IFPI operuje poprzez 70 biurami regionalnymi, grupami krajowymi i stowarzyszonymi organizacjami zbiorowego zarządzania. Misją IFPI jest promowanie wartości nagrań muzycznych, występowanie w interesie praw producentów fonograficznych i rozszerzanie komercyjnego wykorzystania muzyki na wszystkich rynkach, na których operują członkowie organizacji.

Informacje dodatkowe: press@ifpi.org |+44 (0)20 7878 7979
Designed by